Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri

STCW konvansiyonu ve Gemi adamları Yönetmeliği uyarınca gemilerde görev yapacak tüm gemi adamlarının Güvenlik Tanıtım Eğitimi ve Güvenlik Farkındalık Eğitimi almaları, bunlardan belirlenmiş güvenlik görevlerine atanacak olanların ise ilave olarak Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimini almaları zorunludur.  Birleştirilmiş Güvenlik Görevleri Kursumuz ise bu üç gereksinime de cevap veren toplulaştırılmış bir kurs programıdır.

Kursa Kimler Katılabilir? 

Kurslarımıza tüm gemiadamları katılabilir. 

Kursun süresi nedir?

Bu eğitimin süresi 16 saat olup 2 tam günde icra edilir.