Birleştirilmiş Gemi ve Şirket Güvenlik Sorumlusu

ISPS (International Ship and Port Security) Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği Kodu, her gemi için Gemi Güvenlik Görevlisi ve Şirket için ise Şirket Güvenlik Görevlisi atanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kursumuz hem Gemi Güvenlik Zabiti ve hem de Şirket Güvenlik Sorumlusu kurs müfredatını içeren ve ihtiyacı  bütüncül olarak karşılamak için dizayn edilmiş bir eğitimdir. 

Kursa Kimler Katılabilir?

Kurslarımıza tüm güverte ve makina zabitleri katılabilir. Sadece "Şirket Güvenlik Sorumlusu" olacaklar için ise kursa katılmak için ön koşul olan gemi zabiti yeterliğine gerek bulunmamaktadır. 


Kursun süresi nedir?

Bu eğitimin süresi 21 saat olup 3 tam günde icra edilir.