Petrol Tankerlerinde Yük işlemleri İleri Eğitimi

Petrol Tankerlerde çalışacak olan tüm gemi zabitleri ile yük operasyonuna katılacak gemi adamlarının STCW Konvansiyonu gereğince tanker yük işlemleri temel eğitimini görmeleri ve gemiadamı cüzdanlarına işletmeleri gerekmektedir.

Kursa Kimler Katılabilir? 

Bu kursumuza Petrol Tankerlerde çalışacak olan tüm gemi zabitleri ile yük operasyonuna katılacak gemi adamları katılabilir.

Kursun süresi nedir?

Bu eğitimin süresi 28 saat olup 3,5 günde icra edilir.