Telsiz Zabitliğinden Vardiya Zabitliğine Geçiş

Vardiya Zabiti, 3000 GT' ye kadar olan gemilerde gemilerde seyir ve liman vardiyası tutan, yükleme ve boşaltma işlemlerinin denetimi, kontrolü ve gemi güvenliği görevlerini 1. zabite ve Kaptana karşı sorumlu olarak yapan kişidir.

Kursa kimler Katılabilir? 
Telsiz Zabitliği yeterliğine sahip olarak 3 yıl gemilerde deniz hizmetini tamamlayan gemiadamları bu kursumuza katılabilirler. Kursumuzu bitirmelerine müteakip 6 ay vardiya zabitliği stajını tamamlayıp, Gemi adamları Sınavında başarılı olanlar ise Vardiya Zabiti yeterlik belgesi alabilirler. 

Kursun süresi nedir? 
Kursumuz 12 hafta (3 ay) toplam 480 saat sürelidir.