Elektro-Teknik Zabiti

Modern gemiler elektrik,elektronik,mekatronik ve otomasyon sistemlerine sahiptirler. Gemilerde bu sistemlere yapılacak müdehaleler ve bakım tutum işlemleri Elektro-Teknik zabitleri tarafından yapılır.

Kursa kimler Katılabilir? 

750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, makine sınıfı zabitan, elektrik zabiti veya elektronik zabiti olarak otuz aylık deniz hizmeti olanlar veya

Meslek liselerinin ya da meslek yüksek okullarının mekatronik, kontrol ve otomasyon teknolojisi, gemi otomasyonu bölümünden mezun olanlar kurslarımıza katılabilir. 

Kursun süresi nedir? 
Kursumuz hafta içi her gün ve  8 hafta sürelidir. Onaylı atölye tesislerinde 6 ay eğitim ve hiç deniz hizmeti olmayanlar için ise ilave olarak 6 ay gemi stajı gerekmektedir.