Uzakyol Kaptanlığı Eğitimi(7.01)

Uzakyol Kaptanlığı tonaj ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemiyi sevk ve idare eden en üst dereceli gemiadamı yeterliğidir. 

Kursa kimler Katılabilir? 

Uzakyol 1. zabit yeterliği ile 500 GT'den büyük gemilerde liman seferi dışında otuz altı ay (3 yıl) birinci zabitlik yapanlar ile Kaptan yeterliği ile yakın kıyısal sefer dışında çalışan gemilerde  veya yakın kıyısal seferde çalışan 500 GT den büyük gemilerde yirmi dört ay en az birinci zabitlik ve on iki ay kaptanlık yapmış olanlar bu eğitime katılabilirler.

Kursun süresi nedir?

Kursumuz 18 hafta (700 saat) sürelidir. Kurslar birer aylık modüler şekilde dizayn edilmektedir. Böylelikle deniz görevinden döndüğünüzde en fazla bir ay içinde ilk kurs modülüne başlayabilirsiniz.