Kalite Politikamız - Vizyon- Misyon


Kalite Politikamız

Kurumumuzun ana statüsüne uygun olarak eğitim ve öğretim hizmetlerinde, kalite yönetim sistemi çerçevesinde oluşturulan kurumsal ortamı daim ettirerek;
  • Sahip olunan güvenirlik, saygınlık ve bilimselliğin sürekliliğini sağlamak,
  • Toplumsal sorumluluk bilinciyle ülkemize ve insanlığa yararlı olmak, bilgiye önem vermek ve insan kaynağına yatırım yapmak,
  • Gelişim odaklı bir anlayışla, müşterilere daha kaliteli hizmet vermek, hizmet süreçlerinde sürekli öğrenmeye dayalı yenilikçi ve uygulamaya yönelik sistemler oluşturmak,
  • Denizcilik sektörünün gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak evrensel standartlara eğitimli, kaliteli disiplin sahibi, liderlik niteliklerini taşıyan, çevreye ve denize duyarlı gemi adamları yetiştirilmesidir.

Bilimsel Denizcilik Misyon

Evrensel standartlarda eğitim ve öğretim vererek, çağımızdaki küresel rekabet ortamının gerektirdiği meslek ve iletişim becerilerine sahip, disiplinli, araştırmacı, geniş ufuklu, hızlı ve isabetli kararlar alabilen, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz gemi adamları yetiştirmektir.Bilimsel Denizcilik Vizyon

Eğitimimizdeki yetkinliğimizi pekiştirmek ve lisans eğitimi düzeyine erişerek, eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı, sürdürülebilir bir denizcilik üniversitesi olmaktır.